duurzaamheid

Deze week kwam er droevig nieuws naar buiten: het Wereld Natuur Fonds heeft becijferd dat er op boerenland en op de heide maar liefst de helft minder wilde dieren zijn dan dertig jaar geleden. En op de hoge zandgronden zelfs 70% minder! Door stikstof verandert de natuur: planten die van levensbelang zijn voor insecten en vlinders verdwijnen. En omdat insecten niet meer in deze gebieden kunnen overleven, dreigen ook vele andere diersoorten te verdwijnen.

 

De natuur om ons heen

Ook hier zien we veranderingen in de natuur om ons heen, hoewel wij nog het geluk hebben te grenzen aan een beschermd weidevogel broedgebied, en aan het Nationaal Park lauwersmeer en Dark Sky Park. Hier vinden veel dieren en vogels het daarom nog prettig toeven. Maar oude mensen uit de buurt vertellen ons dat het er vroeger nog veel meer waren. We zien onze geliefde zwaluwen weliswaar nog alle zomers over het terrein scheren, maar we constateren ook dat niet alle oude nesten weer gevuld worden.

 

Duurzaamheid… wat kunnen we eigenlijk zélf doen?

Dat er iets niet goed gaat, is ons al een tijd duidelijk. Met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat er op korte termijn een omslag komt. Om te beginnen bij onszelf natuurlijk. Al een tijd geleden vroegen wij ons af: wat doen wij eigenlijk zelf, qua duurzaamheid? En kunnen we nog meer doen?

Zonnecollectoren voor warm water, onze ecolodges gebouwd van hergebruikt materiaal, ecologische schoonmaakmiddelen waarvan we de flessen altijd bijvullen (zero waste), afvalscheiding zo veel het kan, terreinbeheer zonder bestrijdingsmiddelen en verschraling van de bodem om de biodiversiteit te vergroten. Op deze manier proberen we al jaren een (klein) verschil te maken. Maar we willen graag meer doen.

« | »