luister, daar zijn ze weer

… zei ik laatst tegen Robert. Sinds drie weken horen we ze weer, als we ’s ochtends met de hond lopen of als we bezig zijn op het terrein: de weidevogels! Ze komen weer een tijdje naar het waddengebied: broeden, foerageren, uitrusten en aansterken. We horen hier weer dagelijks hoe de grutto zijn eigen naam roept; er verblijven gelukkig nog jaarlijks een aantal grutto’s in de weilanden om ons heen. Ook tureluur en kievit vinden het fijn om hier in de buurt te broeden.

Het Waddengebied is het belangrijkste getijdengebied in Noordwest-Europa. Het is een cruciale schakel in de Oost-Atlantische trekroute. Miljoenen vogels maken jaarlijks van het gebied gebruik. Sommigen broeden hier zomers, anderen brengen hier juist de winter door en veel vogels die nu arriveren maken hier een tussenstop op hun trektocht, om aan te sterken voordat ze weer duizenden kilometers doorvliegen.

East Altantic Flyway Waddensea

Met het Lauwersmeer en de Waddenzee om de hoek zijn de vele weidevogelvriendelijke graslanden hier in de regio belangrijk voor vogels. De eerste kieviteieren zijn alweer gespot en de vogelwacht is druk om de eieren van weidevogels te beschermen.

Onderstaande poster laat zien welke vogels gedurende het jaar vertrekken en aankomen in het waddengebied. Hij hangt ook in onze receptie en we zijn nog altijd enorm onder de indruk van de grote diversiteit en aantallen vogels in onze regio. Als je klikt op de foto dan zie je een goed leesbare PDF ervan (je moet wel even inzoomen!). Ontzettend leuk en informatief.

Voorjaarstrek en herfsttrek Waddenzee

« | »